วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิวัฒนาการของการสื่อสาร

หากจะพูดว่าการสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับมนุษย์คงจะไม่ผิดทั้งนี้เป็นเพราะว่าการสื่อสารข้อมูลนั้นทำให้มนุษย์สามารถสื่อความคิด เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตและมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
             การติดต่อข่าวสารกันของมนุษย์ในสมัยโบราณมีวิธีการที่ไม่ซับซ้อนมากนัก เช่น การใช้ม้าเร็ว นกพิราบสื่อสาร แต่เมื่อมนุษย์มีการพัฒนาความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตอย่างไม่หยุดนิ่ง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสื่อสารก็ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย ก้าวหน้าควบคู่กันมาทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบายในการสื่อสาร จากการที่ใช้ม้าเร็ว นกพิราบสื่อสาร ก็เปลี่ยนมาเป็นจดหมาย หรือพัสดุภัณฑ์อื่น มีโทรเลข มีโทรศัพท์ มีวิทยุ โทรทัศน์ดาวเทียมสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารให้ได้ยินทั้งเสียงและได้เห็นทั้งภาพเหล่านี้ล้วนเป็นพัฒนาการด้านความคิดของมนุษย์ที่คิดค้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการข่าวสารข้อมูลของมนุษย์ด้วยกันเอง
จะว่าไปแล้ว มนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม จึงย่อมต้องติดต่อสื่อสารกัน มนุษย์ที่อยู่อาศัยในดินแดนพื้นที่ที่ห่างไกลกัน ถึงขั้นเป็น เมือง เป็นรัฐอันอิสระ ต่างก็ต้องมีวิธีส่งข่าวสารถึงกันทั้งสิ้น

การติดต่อข่าวสารกันของมนุษย์ในสมัยโบราณมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

ม้าเร็ว
ผู้ส่งสารในระบบ "ม้าเร็ว" นี้ ก็นับว่าดีทีเดียว คือไม่ล่าช้า ทั้งยังส่งข่าวได้ทันใจ ซึ่ง ชาวจีนโบราณมีการพัฒนาระบบการส่งข่าวทางไกลให้ คล่องตัวตลอดมา โดยระบบเฟื่องสุดขีดในช่วงที่มองโกลมาจัดการ (จริงๆ แล้วมีการพัฒนากันมานานก่อนหน้านั้นเป็น 100 ปีทีเดียว)
               นกพิราบสื่อสาร
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 การสื่อสารระหว่างทหารที่ออกรบในสมรภูมิกับศูนย์บัญชาการ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก ถ้าจะใช้ทหารเดินเท้าในการส่งข่าว ไหนจะต้องหลบหลีกให้พ้นสายตาข้าศึก และต้อง เผชิญอุปสรรคนานัปการ ทั้งภูมิอากาศและภูมิประเทศที่กันดาร นกพิราบสื่อสาร จึงถูกนำมาใช้ในการส่งข่าวสารจากสมรภูมิกลับสู่บ้านเกิด ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการ

เคอร์ซัส พับลิคัส
ส่วนทางโรมันก็มีระบบที่ละเอียดซับซ้อนในการติดต่อส่งข่าวสารเช่นเดียวกัน ซึ่งเรียกเป็นภาษา โรมัน ว่า เคอร์ซัส พับลิคัส ระบบของโรมันนี้นับว่าฉลาดไม่น้อย คือใช้แบบส่งเป็นทอด หรือวิ่งผลัด ซึ่งทำให้ การส่งข่าวสารผ่านตลอดทั่วแดนได้โดยง่าย มีความสะดวก คล่องตัวขึ้น รวมทั้งมีการตรวจ ตราอย่างเข้มงวด มีเครือข่ายโยงใยในระบบตรวจสอบของรัฐ ซึ่งจะการันตีเรื่องความแม่นยำ และ ความน่าเชื่อถือในเรื่องของหลวงได้ดีด้วย แม้ตอนที่อาณาจักรโรมันแตก ระบบเคอร์ซัส พับลิคัส นี้ยัง ยืนหยัดใช้กันอยู่พอสมควรระบบไปรษณีย์
ครั้นถึงยุคกลางของยุโรป ก็มีวิธีการอื่นขึ้นมา ซึ่งเกิดจากการค้าขายที่เฟื่องฟู โดยเฉพาะในอิตาลี ติดต่อส่งสินค้าการพาณิชย์ กันในเมืองใหญ่ๆ เช่น จากเวนิส ถึง คอนสแตนติโนเปิลฯ ต่อมามีความเจริญก้าวหน้าของระบบการศึกษา ตลอดจนระบบการพิมพ์ก็มีการพัฒนาเพิ่มยิ่งขึ้น รัฐบาลของประเทศต่างๆ จึงเห็นความสำคัญของการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ และข้ามทวีป เมื่อมี การเขียนจดหมายมากขึ้น และมีความต้องการสื่อสารอย่างเร่งรีบขึ้น จึงมีกลุ่มบุคคลที่เล็งเห็นความ สำคัญของการทำกิจการทำนองนี้ เช่น ครอบครัวแท็กซี่ (TAXIS FAMILY) ซึ่งมีกำเนิดอยู่ใน เบอร์กา- โม ประเทศอิตาลี พวกเขาได้จัดตั้งระบบไปรษณีย์ ระหว่างชาติขนาดมหึมา ใช้คนส่งสารถึง 2 หมื่น คน เพื่อส่งไปรษณีย์ทั่วยุโรป
                ขณะเดียวกัน ระบบไปรษณีย์ภายในประเทศก็เจริญเติบโตขึ้น มีการจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ในฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1627 และในอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1635 ระบบการจัดการของรัฐนั้นได้ พยายามควบคุมให้การส่งเอกสารของทางราชการเป็นไปอย่างรัดกุม
อย่างไรก็ตาม ในภายหลัง เอกชนก็เข้ามาตั้งกิจการ เย้ยระบบผูกขาดของรัฐจนได้ ต่อมามีการ พัฒนาขึ้นหลายวิธี เช่นใน ศตวรรษที่ 18 และ 19 มีการใช้รถโค้ชเทียมม้า ทำให้เกิดความรวดเร็วขึ้น มีบุคคลคนหนึ่งที่เปิดการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของระบบไปรษณีย์อังกฤษในศตวรรษที่ 19 เขาคือ โรว์แลนด์ ฮิล เข้ามาจัดการระบบจนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความหมายของ E-Mail
อีเมล์ E Mail หรือ Electronics Mail แปลตรง ๆ ตัวก็คือ ไปรษณีย์อีเลคโทรนิคส์ นั่นเอง ดังนั้น ความหมายง่าย ๆ ของอีเมล์ ก็คือ เป็นเครื่องมือสำหรับติดต่อสื่อสาร ระหว่างกันโดยที่จากเดิม เราอาจจะใช้วิธีการส่งข้อความ ไปหาผู้อื่นด้วยการเขียนเป็นจดหมาย และส่งผ่านทางไปรษณีย์ แต่ในโลกของอินเตอร์เน็ต จะมีบริการที่เรียกว่า อีเมล์ ซึ่งสามารถทำการส่งข้อความต่าง ๆ ไปยังผู้รับปลายทาง (ที่ใช้บริการอีเมล์) ได้ และในปัจจุบันนี้ ยังสามารถทำการแนบ ไฟล์เอกสาร ของคอมพิวเตอร์ หรือรูปภาพต่าง ๆ ไปกับอีเมล์ได้ด้วย จึงทำให้เพิ่มความ สะดวกสบายได้มากขึ้น

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอีเมล์

คำศัพท์
ความหมาย
E-mail (Electronic mail)
จดหมายอิเลคทรอนิคส์ที่ส่งถึงกันไปมาในอินเตอร์เน็ต
E-mail Address
ที่อยู่ทางอีเมล์ คล้าย ๆ กับที่อยู่ที่จ่าหน้าบนซองจดหมายทั่ว ๆ ไป
Inbox
ที่สำหรับเก็บอีเมล์ ที่มีผู้ส่งเข้ามา
Outbox
ที่เก็บอีเมล์ ที่กำลังจะส่งออกไปหาผู้อื่น
Sent Items
ที่เก็บอีเมล์ ที่เราได้เคยส่งออกไปหาผู้อื่นแล้ว
Delete Items
ที่เก็บอีเมล์ ที่ได้ทำการลบทิ้งจาก Inbox แต่ยังเก็บสำรองไว้อยู่
Drafts
ที่เก็บอีเมล์ สำหรับใช้เก็บอีเมล์ต่าง ๆ ชั่วคราว ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้
Compose / New Mail
เป็นการส่งอีเมล์ใหม่ ไปหาผู้อื่น
Subject
หัวข้อของอีเมล์ที่เราจะเขียนหรือส่งออกไป
Attach
การแนบไฟล์เอกสาร หรือโปรแกรมต่าง ๆ ไปกับอีเมล์ฉบับนั้น
Address Book
สมุดรายชื่อของอีเมล์ต่าง ๆ ที่เราสามารถเก็บไว้ เพื่อให้นำมาใช้งานได้ง่ายขึ้น
Cc: (Carbon Copy)
เป็นการส่ง mail ให้กับผู้รับหลาย ๆ คน โดยที่ทุกคนทราบว่า จดหมายฉบับนี้ ี้ถูกทำสำเนา เพื่อที่จะส่งให้ผู้รับหลายคน
Bcc: (Blind Carbon Copy)
เป็นการส่ง mail ให้กับผู้รับหลาย ๆ คนโดยที่ทุกคนไม่ทราบว่า จดหมายฉบับนี้ถูกทำสำเนาเพื่อที่จะส่งให้ผู้รับหลายคน
Reply
หมายถึง การส่งตอบจดหมายกลับไปยังผู้ส่ง
Forward
หมายถึง ส่งไปทั้งต้นฉบับ


มารยาทในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ล้วน ๆ เพราะจะทำให้อ่านยาก การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ให้ใช้ได้เฉพาะข้อความที่ต้องการเท่านั้น ควรจ่าคำนำหน้าเชื่อมอย่างระมัดระวัง ใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เมื่อได้รับจดหมายแล้วควรพิจารณาเนื้อหา และความหมายของถ้อยคำอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ในการรับสาร

ข้อดีของ E-mail
ประหยัดเวลา
ประหยัดเงิน
สามารถส่งในรูปแบบมัลติมีเดียได้
สามารถแนบไฟล์ที่เป็นเอกสารส่งได้
สามารถส่งต่อข้อมูลหรือที่เรียกว่า forward ได้

ข้อจำกัดของ E-mail
ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคน
ไม่ได้รับต้นฉบับซึ่งควรค่าแก่การเก็บรักษา
อาจมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมา
ถ้าเครือข่ายล่ม ทำให้การส่งหรือรับข้อมูลล้มเหลว
ถ้าข้อมูลใน mail box เต็มก็ไม่สามารถรับข้อมูลอื่นได้

ลักษณะการทำงานของ E-mail

ลักษณะของการบริการอีเมลแบบเว็บ คือ คุณสามารถรับ ส่งอีเมลผ่านทางเว็บเพจของผู้ให้บริการโดยตรง
สมาชิกใช้เพียงโปรแกรมเว็บเบราเซอร์เท่านั้นไม่ต้องมีโปรแกรมรับส่งอีเมลโดยเฉพาะก็สามารถใช้บริการอีเมลฟรีแบบนี้ได้เลย
อีเมลสุดฮอตยอดฮิต ที่ Hotmail
u  มีเนื้อที่เก็บข้อมูลเป็น 2Mb
u  มีการกระตุ้นสมาชิกเข้ามาใช้งานโดยคุณต้องเข้ามาใช้ภายใน 10วันหลังจากทำการสมัครแล้ว
u  และต้องเข้ามาอีกทุก ๆ 90 วันไม่อย่างนั้นชื่อคุณอาจหายไปจากรายชื่อสมาชิกของhotmail เป็นได้
u  ในขั้นแรกของการมีอีเมลแอดเดรสนั้นไม่ว่าจะเป็นของเว็บใด คุณต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน โดยจะขอยกตัวอย่างของhotmail เข้าไปที่ www.hotmail.comในหน้าแรกโดยคลิกที่ลงทะเบียนเพื่อทำการป้อนข้อมูลและทำการขอชื่อเมลในการเข้าใช้
u  เมื่อคลิกเข้าไปที่ลงทะเบียนแล้วจะพบกับหน้าจอที่ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละคนพร้อมทั้งกำหนดรหัสผ่านให้กับอีเมลของตนเองด้วย
u  ลักษณะการทำงานของ E-mail ซึ่งส่วนมากจะเป็นการรับส่ง mail
u  นอกจากนี้ก็จะเป็นการ ส่งต่อ หรือ forward mail การลบ การจัดเก็บเป็นแฟ้มต่าง ๆ
u  มีการส่งข่าวสารปัจจุบันมายังสมาชิก
u  มีตารางปฏิทินซึ่งเราสามารถทำเป็นตารางการทำงานหรือเตือนความจำได้อีก
ซึ่งการทำงานของ e-mailใด ๆไม่ว่าจะเป็นเว็บใดก็จะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายกันซึ่งจะมีแตกต่างกันบ้างที่ ปริมาณเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่แต่ละเว็บไซต์กำหนดให้ และภาษาที่ใช้ซึ่งส่วนมาจะเป็นเว็บของไทยและของต่างประเทศทำให้มีความแตกต่างกัน และความสามารถบางอย่าง เช่น เมลของ Hotmail สามารถใช้แชทพูดคุยกันได้โดยผ่านโปรแกรม MSN ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Hotmail และMSN ทำให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสะดวกกว่าเดิมมากซึ่งสามารถมองเห็นหน้าได้ในขณะเล่นได้ด้วยหากมีกล้องทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากในการสื่อสารปัจจุบัน


ความแตกต่างของผู้ให้บริการแต่ละ E-mail

Hotmail

E-mail address ของสมาชิก   :   <membername>@hotmail.com
เนื้อที่เก็บอีเมล์   :   2MB
โฆษณา   :   มีแบนเนอร์โฆษณาในเว็บไซต์ และมีข้อความโฆษณาท้ายอีเมล์ 1 บรรทัด
จุดเด่น   :   การใช้งานไม่ซับซ้อน, มีบริการส่งบัตรอวยพรทางอีเมล์ในตัว
จุดด้อย   :   อุปกรณ์พิเศษยังน้อยกว่าบางผู้ให้บริการ เช่น Net@ddress

                Hotmail ได้เปรียบกว่าคู่แข่งตรงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้มากมายอยู่แล้ว และเมื่อมีผู้ใช้มากก็ย่อมมีคนสนใจจะใช้มากตามไปด้วยเป็นลูกโซ่

                Hotmail มีกฎในการใช้งานอยู่ข้อหนึ่งที่กระตุ้นให้สมาชิกเข้ามาใช้บ่อยๆ และเป็นการกำจัดสมาชิกที่เลิกใช้ไปแล้วแต่ไม่ยอมแจ้งยกเลิก กฎข้อนั้นคือ หลังจากสมัครสมาชิกแล้วต้องเข้ามาใช้ภายใน 10 วัน และหลังจากนั้นก็ต้องเข้ามาอีกทุกๆ 90 วัน ไม่อย่างนั้นชื่อจะหายไปจากรายชื่อสมาชิกของ Hotmail

Yahoo! Mail

E-mail address ของสมาชิก   :   <membername>@yahoo.com
เนื้อที่เก็บอีเมล์   :   1GB
โฆษณา   :   มีแบนเนอร์โฆษณาในเว็บไซต์ และมีข้อความโฆษณาท้ายอีเมล์ 2 บรรทัด
บริการเสริมหรือลูกเล่นพิเศษ   :  บริการเสริมจากเครือข่าย Yahoo! เช่น บริการข่าวสารที่เรียกว่า
            Yahoo! Delivery
จุดเด่น   :   ใช้ง่าย, เร็ว, เนื้อที่เก็บอีเมล์มาก, มีบริการเสริมให้เลือกเต็มที่จากเว็บไซต์อื่นในเครือ
     Yahoo!
จุดด้อย   :   หน้าตาเว็บเพจไม่ดึงดูดใจเท่าไรนัก
                Yahoo! Mail นอกจากจะใช้ง่ายและรวดเร็วแล้วยังสามารถเข้าไปใช้บริการอื่นๆ ในเครือข่ายของ Yahoo! ได้ทันที และในทางกลับกันถ้าเป็นสมาชิกบริการอื่นของ Yahoo! อยู่แล้ว ก็สามารถใช้ Yahoo! Mailได้เช่นกัน


Thaimail

E-mail address ของสมาชิก   :   <membername>@thaimail.com
เนื้อที่เก็บอีเมล์   :   5MB
โฆษณา   :   มีแบนเนอร์โฆษณาในเว็บไซต์
จุดเด่น   :   ใช้ภาษาไทยทั้งหมดในเว็บไซต์ ทำให้ใช้งานง่าย
จุดด้อย   :   ไม่มีลูกเล่นพิเศษให้ใช้
                สำหรับกติกาของ Thaimail ที่พิเศษกว่าบริการอีเมล์ฟรีทั่วไปคือในการจ่าหน้าอีเมล์ห้ามใส่อีเมล์แอดเดรสผู้รับมากกว่า 10 แอดเดรสในทุกช่อง คือทั้ง To, cc และ Bcc สรุปคือสามารถจ่าหน้าถึงผู้รับรวมไม่เกิน 30 คน
Chaiyo

E-mail address ของสมาชิก   :   <membername>@chaiyo.com
เนื้อที่เก็บอีเมล์   :   10MB แต่สามารถใช้ได้ถึง 15MB
โฆษณา   :   มีแบนเนอร์โฆษณาในเว็บไซต์
จุดเด่น   :   ใช้ภาษาไทยทั้งหมดในเว็บไซต์ ทำให้ใช้งานง่าย
จุดด้อย   :   ไม่มีลูกเล่นให้ใช้มากมายนัก


มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail address ของสมาชิก   :   <membername>@kku.ac.th
เนื้อที่เก็บอีเมล์   :   39MB
โฆษณา   :   ไม่มีโฆษณา
จุดเด่น   :   มีเนื้อที่เก็บอีเมล์มาก
จุดด้อย   :   สามารถใช้ได้เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น

                ผู้ที่สามารถใช้ได้จะต้องเป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาจะได้ชื่ออีเมล์แอดเดรสเป็นรหัสนักศึกษา ส่วนรหัสผ่านจะเป็นเลข 4 ตัวสุดท้ายของบัตรประชาชน
                       
               

Hotmail

E-mail address ของสมาชิก   :   <membername>@hotmail.com
เนื้อที่เก็บอีเมล์   :   2MB
โฆษณา   :   มีแบนเนอร์โฆษณาในเว็บไซต์ และมีข้อความโฆษณาท้ายอีเมล์ 1 บรรทัด
จุดเด่น   :   การใช้งานไม่ซับซ้อน, มีบริการส่งบัตรอวยพรทางอีเมล์ในตัว
จุดด้อย   :   อุปกรณ์พิเศษยังน้อยกว่าบางผู้ให้บริการ เช่น Net@ddress

                Hotmail ได้เปรียบกว่าคู่แข่งตรงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้มากมายอยู่แล้ว และเมื่อมีผู้ใช้มากก็ย่อมมีคนสนใจจะใช้มากตามไปด้วยเป็นลูกโซ่

                Hotmail มีกฎในการใช้งานอยู่ข้อหนึ่งที่กระตุ้นให้สมาชิกเข้ามาใช้บ่อยๆ และเป็นการกำจัดสมาชิกที่เลิกใช้ไปแล้วแต่ไม่ยอมแจ้งยกเลิก กฎข้อนั้นคือ หลังจากสมัครสมาชิกแล้วต้องเข้ามาใช้ภายใน 10 วัน และหลังจากนั้นก็ต้องเข้ามาอีกทุกๆ 90 วัน ไม่อย่างนั้นชื่อจะหายไปจากรายชื่อสมาชิกของ HotmailYahoo! Mail

E-mail address ของสมาชิก   :   <membername>@yahoo.com
เนื้อที่เก็บอีเมล์   :   1GB
โฆษณา   :   มีแบนเนอร์โฆษณาในเว็บไซต์ และมีข้อความโฆษณาท้ายอีเมล์ 2 บรรทัด
บริการเสริมหรือลูกเล่นพิเศษ   :  บริการเสริมจากเครือข่าย Yahoo! เช่น บริการข่าวสารที่เรียกว่า
            Yahoo! Delivery
จุดเด่น   :   ใช้ง่าย, เร็ว, เนื้อที่เก็บอีเมล์มาก, มีบริการเสริมให้เลือกเต็มที่จากเว็บไซต์อื่นในเครือ
     Yahoo!
จุดด้อย   :   หน้าตาเว็บเพจไม่ดึงดูดใจเท่าไรนัก
                Yahoo! Mail นอกจากจะใช้ง่ายและรวดเร็วแล้วยังสามารถเข้าไปใช้บริการอื่นๆ ในเครือข่ายของ Yahoo! ได้ทันที และในทางกลับกันถ้าเป็นสมาชิกบริการอื่นของ Yahoo! อยู่แล้ว ก็สามารถใช้ Yahoo! Mailได้เช่นกันThaimail

E-mail address ของสมาชิก   :   <membername>@thaimail.com
เนื้อที่เก็บอีเมล์   :   5MB
โฆษณา   :   มีแบนเนอร์โฆษณาในเว็บไซต์
จุดเด่น   :   ใช้ภาษาไทยทั้งหมดในเว็บไซต์ ทำให้ใช้งานง่าย
จุดด้อย   :   ไม่มีลูกเล่นพิเศษให้ใช้
                สำหรับกติกาของ Thaimail ที่พิเศษกว่าบริการอีเมล์ฟรีทั่วไปคือในการจ่าหน้าอีเมล์ห้ามใส่อีเมล์แอดเดรสผู้รับมากกว่า 10 แอดเดรสในทุกช่อง คือทั้ง To, cc และ Bcc สรุปคือสามารถจ่าหน้าถึงผู้รับรวมไม่เกิน 30 คนChaiyo

E-mail address ของสมาชิก   :   <membername>@chaiyo.com
เนื้อที่เก็บอีเมล์   :   10MB แต่สามารถใช้ได้ถึง 15MB
โฆษณา   :   มีแบนเนอร์โฆษณาในเว็บไซต์
จุดเด่น   :   ใช้ภาษาไทยทั้งหมดในเว็บไซต์ ทำให้ใช้งานง่าย
จุดด้อย   :   ไม่มีลูกเล่นให้ใช้มากมายนักมหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail address ของสมาชิก   :   <membername>@kku.ac.th
เนื้อที่เก็บอีเมล์   :   39MB
โฆษณา   :   ไม่มีโฆษณา
จุดเด่น   :   มีเนื้อที่เก็บอีเมล์มาก
จุดด้อย   :   สามารถใช้ได้เฉพาะนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น

                ผู้ที่สามารถใช้ได้จะต้องเป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษาจะได้ชื่ออีเมล์แอดเดรสเป็นรหัสนักศึกษา ส่วนรหัสผ่านจะเป็นเลข 4 ตัวสุดท้ายของบัตรประชาชน